Zmarený cit
Unavená láska
Srdce na povrázku
Na tenkej nitke
Na uzulinkej šnúročke
Visí tam už len tak
Aby sa nepovedalo

Čo všetko bolo
Či nebolo
Nie je už
Zostala len spúšť
Všade je pusto dookola
Len to srdce volá
Kričí preukrutne
Plače
Trasie sa
Vie  a nechce vidieť
Ze za celkom malú chviíľu
Spadne do nenávratna
Navždy
Do krajiny s menom
Bolo či nebolo
Nie je už