Na mojej hrudi

A teraz moje city Mocnejšie ako všetky mýty Silnejšie ako všetky okovy karmy Tvoje oči daj mi Aby plakali už len na mojej hrudi Vlastne aby neplakali vôbec Len sa tešili na mojej hrudi Aby videli už len Božie zákony A princípy Na mojej hrudi Na našej hrudi Na Tvojej hrudi Lebo ona bije už len pre […]