A teraz moje city

Mocnejšie ako všetky mýty

Silnejšie ako všetky okovy karmy

Tvoje oči daj mi

Aby plakali už len na mojej hrudi

Vlastne aby neplakali vôbec

Len sa tešili na mojej hrudi

Aby videli už len Božie zákony

A princípy

Na mojej hrudi

Na našej hrudi

Na Tvojej hrudi

Lebo ona bije už len pre Teba

 

 

 

 ©Peter Gašparík