Peter Gašparík Ružová vila

Vyšla nová kniha Petra Gašparíka s názvom Ružová vila

Ďna 23.2.2023 vyšiel vo vydavateľstve Marenčin PT nový román Petra Gašparíka inšpirovaný životom autorových starých rodičov. On Štefan Truban, odbojár a demokratický primátor Banskej Štiavnice po 2. sv. vojne ona Eva rod. Willantová, dcéra maďaeského básnika (jeho básne sú v prílohe knihy). V knihe nájdete aj Belmonda, Perinbabu a iných… Napísanie i vydanie knihy podporil […]