Peter Gašparík – Nie je už

Zmarený cit Unavená láska Srdce na povrázku Na tenkej nitke Na uzulinkej šnúročke Visí tam už len tak Aby sa nepovedalo Čo všetko bolo Či nebolo Nie je už Zostala len spúšť Všade je pusto dookola Len to srdce volá Kričí preukrutne Plače Trasie sa Vie  a nechce vidieť Ze za celkom malú chviíľu Spadne […]