Peter Gašparík

Kúsok môjho srdca – autorská prvotina Petra Gašparíka, vydaná v roku 2000, je zbierkou básní plných lásky a nádeje, básní plných mladého života, jeho bolestí a nespútanosti…

Z predslovu Blahoslava Hečka:

…Je odvážne, že Peter Gašparík, básnik s citlivým pohľadom na svet ľudskej lásky, na prvé lásky, si vytvára svoju básnickú poetiku podľa obrazu svojho srdca. kontúry jeho predstáv nie sú takmer nikdy pevne ohraničené, no myšlienka vystupuje z neznáma v poslednej chvíli, aby zachránila dikciu pred stereotypom, smrťou každého umenia… Peter Gašparík je synteticky, tvarove a myšlienkove jednoliaty tak, ako je jednoliata mladá láska, ako je predstava ženy v jednotnom čísle…

Komentár autora:

Ako píšem v jednej z básní: “Cítim more nespútanej čírej spontánnosti”… a tak bola aj napísaná táto kniha. Podľa reakcií, pomerne veľa ľudí si ju založilo do knižnice medzi svoje “obľúbenkyne” a bolo príjemné náhodou uvidieť ako ju v električke hlcú stredoškoláčky… bolo to obdobie očarenosti…