Slová sú len ťarchou Boha

A človečenstvo jeho spásou

Len ja a Ty

Nadchneme sa každou krásou

Len ja a Ty

Vieme že sme tu

A nie tam

Tam na druhej strane bytia

Kde človek živorí len

A nie žije

Tam kde je len mnoho prázdna

A živá nuda

Tam kde sa z tela stáva

Už v žití hruda

Ale my sme tu

Môj život a Tvoje srdce

Moja láska a Tvoje telo

Tvoja duša a môj nos

Plávame vo vzduchoprázdne

Času

Rozprestrieme krídla a zachránime

Celú zem

Ochutnáme zo studničky dôvery

A staneme sa skoro veční

Preglgneme nohy smrti

A odletíme

Do spokojnosti