Peter Gasparik prednaska

Prednáška Petra Gašparíka pre študentov Cambridge International School

V stredu 18.10.2023 viedol Peter Gašparík prednášku v angličtine pre študentov Cambridge International School na tému inšpiruj a ašpiruj so zameraním na výber povolania. Súčasťou prednášky bolo aj premietanie filmu Tereza – Náboj lásky, ktorý tiež vyvolal mnoho reakcií a otázok. Atmosféra bola obohacujúca a inšpirujúca pre všetkých zúčastnených.             […]