Vojenské mediálne stratégie 1. (… z diplomovky…)

Published by admin February 2nd, 2010 in Z DIPLOMOVEJ PRÁCE.

Médiá sa stali všadeprítomnou súčasťou nášho života. Nie sú už len doplnkom nášho poznania, ale aj jeho priamym zdrojom. Na mnohé skutočnosti z nášho okolia sa pozeráme tak, ako nám ich médiá predstavujú. Médiá dokážu ovplyvniť uvažovanie a vnímanie reality aj u tých najkritickejších pozorovateľov. Ich najvlastnejšou charakteristikou je sprostredkovávanie informácií, ktoré sa vezie ruka v ruke s ich interpretovaním. Interpretácia môže byť rôzna a prakticky sa jej nedá vyhnúť. Na naše vedomie i podvedomie vplývajú aj najmenšie detaily toho, kto nám informáciu tlmočí, akým spôsobom, akým kanálom, s akým slovosledom, s akým vizuálnym sprievodom, ako sa pri tom tvári, čo povie na začiatku a na koniec (komu dá ako poslednému slovo), atď. Všetko vnímame a pôsobí to na našu mienku. Pochopenie situácie závisí od kanála, akým k nám informácia prichádza, a od zámeru, ktorý informátor má. Keďže médiá sa stali každodennou súčasťou väčšiny populácie (aj tí, ktorí náhodou žiadne médium neužívajú, sú ovplyvnení tými, ktorí sú s médiami v styku), aj ich vplyv na nás je takmer nepretržitý. Tu treba poznamenať, že ovplyvňovanie médiami samozrejme nechápeme len v negatívnom zmysle slova, lebo práve vďaka ich širokému dosahu a schopnosti ovplyvňovať sa mohlo šíriť mnoho pozitívnych myšlienok a uskutočnilo sa veľa pozitívnych zmien.     Pravdou však zostáva, že túto vlastnosť ovplyvňovať a presvedčovať obyvateľstvo si už dávno uvedomili mnohí mocní tohto sveta a s týmto vplyvom narábajú. Všetci ambiciózni politici či úspešné ekonomické korporácie vedia, že sa musia s médiami priateliť. Vedia, že keď chcú byť znova zvolení, úspešní, keď chcú, aby si ľudia kúpili ich výrobky, musia ich o tom cez médiá presvedčiť. Jednou z oblastí, kde je úloha médií priam kľúčová, sú politické konflikty a hlavne ich najostrejšie prejavy – vojenské konflikty. A práve mediálne stratégie za takýchto okolností sme sa rozhodli skúmať v našej diplomovej práci.