List Gianfranca Angelucciho Petrovi Gašparíkovi

Z listu talianskeho režiséra, scenáristu a spisovateľa Gianfranca Angelucciho, spoluscenáristu a priateľa Federica Felliniho Petrovi Gašparíkovi (najprv taliansky a potom slovensky):

Caro Peter,

Jole ed io abbiamo visto il tuo film, davvero struggente. Hai compiuto un’opera meritoria, non soltanto nel ricordo di tua madre ma per l’intenso messaggio di umanità che la tua opera contiene. Tereza è stata una grande persona e tu ne sei il degnissimo figlio. Rivederla così sofferente eppure così forte, sentirla rievocare la sua via crucis, la rabbia e la pena per la propria condizione, ci ha strappato il cuore. Tu sai quanto volevamo bene a Tereza, quanto la stimassimo e come a ogni nuovo incontro ci sembrava davvero di riassaporare una antichissima amicizia

 

….la sua religione era quella della creatura umana che tenta di dare un senso all’esistenza, e il suo rapporto così simbiotico con Maria raccontava meglio di qualsiasi parola quale fosse la profondità del suo sentimento nei confronti persino delle ingiurie che ti giungono inaspettate dal destino. Il costante sorriso di Maria, la sua disperata vitalità, mi sembra che rappresenti nel più alto dei linguaggi la potenza d’amore di Tereza. Spero vivamente che questo tuo documentario, così appassionato, possa spalancarti la strada al lavoro che hai scelto, non facile, non semplice, ma capace di riservarti soddisfazioni impensabili. Segui la tua strada senza timore, tua madre ti aiuterà….

 

 

…A te un bacio e un abbraccio caro Peter, avanti con coraggio, non ti fermare.

Gianfranco & Jole

 

 

 

Drahý Peter,

Jole a ja sme práve videli Tvoj film, naozaj nás zasiahol. Urobil si dielo, ktoré si zaslúži uznanie nielen ako pamiatka na Tvoju matku, ale pre hlboký odkaz humanity, ktorý film obsahuje. Tereza bola veľký človek  a Ty si jej nanajvýš dôstojným synom. Vidieť ju opäť trpiacu a zároveň silnú, pripomenúť si jej viu crucis naozaj pohlo naším srdcom. Ty vieš ako sme si Terezu vážili a vždy, keď sme sa stretli, bolo to akoby sme opäť našli dávne priateľstvo…

…jej náboženstvom bola túžba dať zmyslel životu a jej symbiotický vzťah s Máriou vyjadroval jej život viac ako akékoľvek slová. A to napriek mnohým nespravodlivostiam, ktoré nám vpadnú do života. Pretrvávajúci Majkin úsmev, jej neskutočná  živosť sú podľa mňa tým najvyšším jazykom zobrazujúcim silu Terezinej lásky.

Verím, že Ti tento dokument pomôže v Tvojej práci, ktorú si si vybral, nie je to ľahké, nie je to jednuduché, ale prináša to neuveriteľné zadosťučinenie.

Nasleduj Tvoju cestu bez obáv, Tvoja mama Ti pomôže…

…Nezastavuj sa…

Gianfranco a Jole