Príhovor Petra Gašparíka na Deň holokaustu a rasového násilia

Dňa 9.9. 2021 Peter Gašparík vystúpil so svojím príhovorom v Banskej Štivnici na podujutí Nezabudnutí susedia, ktorá sa konala pri príležitosti Dňa holokausu a rasového násilia. Vo svojom prejave spomínal aj na starého otca Štefana Trubana, jedného zo záchrancov a obrancov prenasledovaných počas 2. svetovej vojne.

Príhovor na podujatí Nezabudnutí susedia v Banskej Štiavnici
Peter Gašparík na Dni holokaustu a rasového násilia v Banskej Štiavnici
Deň holokaustu a rasového násila Peter Gašparík
Prejav Petra Gašparíka v Banskej Štiavnici na podujatí Nezabudnutí susedia o starom otcovi Štefanovi Trubanovi

 

Peter Gašparík Nezabudnutí susedia
Peter Gašparík na podujatí Nezabudnutí susedia v Banskej Štiavnici o starom otcovi Štefanovi Trubanovi

 

Celý prejav mäžete nájsť tu:

Celý príhovor na podujatí Nezabudnutí susedia pro príležitosti Dňa holokaustu a rasového násilia v Banskej Štiavnici