Peter Gašparík v Novom Čase Nedeľa

Rozhovor s režisérom a spisovateľom Petrom Gašparíkom v Novom Čase Nedeľa zo dňa 12.9.2021 o Belmondovi a inom. S Petrom Gašparíkom sa zhovárala Marika Eisler Studeničová.

Link na online článok nájdete tu

Link na online galériu nájdete tu

Link na ďalší článok nájdete tu

 

Článok v Novom Čase
Rozhovor s režisérom a spisovateľom Petrom Gašparíkom o Belmondovi a iných hviezdach

 

Rozhovor so spisovateľom a režisérom Petrom Gašparíkom
Fotka Petra Gašparíka z článku v Novom Čase Nedeľa

 

Foto z Petra Gašparíka z rozhovoru do Nového Času Nedeľa
Peter Gašparík a Marika Esisler Studeničová sa rozprávajú o Belmondovi do novín