Peter Gašparík_shooting in Rome_ Mia Italaia

V 6.-10. 12 sme roztočili nový film režisér Petra Gašparíka Mia Italia. S kameramanom Marekom Lehockým a zvukárkou Máriou Jancovou sme stretli v Rimini Gianfranca Angelucciho (režiséra, spisovateľ, priateľa a spolupracovníka Federica Felliiho) a Serenu D´Arbela (spisovateľku, poetku a kritičku). Ide o kultúrny cestopis Taliankom, kde režisér roky žil, má tam množstvo blízkych kontaktov a teraz sa rozhodol zúročiť svoje skúsenosti vo filme, ktorý zasehuje do európskeho kultúrneho povedomia.

Z facebooku:

Prišli sme, videli sme, natočili sme… môj/náš nový film s názvom Mia Italia je roztočený… je to film-púť za talianskou kultúrou… a za výnimočnými osobnosťami aj v európskom kontexte… V Taliansku som pár rokov žil, veľa mi dalo mi dalo a teraz mu to vraciam🙂/Venimus, vidimus, girarimus😃 Primi scatti del mio/nostro documentario Mia Italia… un pellegrinaggio per cultura italiana, per i personaggi importanti europei… In Italia ho vissuto piu anni, mi ha dato molto ed adesso cerco a restituirlo🙂

 

https://www.facebook.com/petergasparikautor/

Peter Gasparik_Gianfranco Angelucci_Mia Italia_ Museo do Fellini
Peter Gasparik_Gianfranco Angelucci_Mia Italia_Museo di Fellini
Peter Gasparik_Parco Garbatella_ Mia Italia
Peter Gasparik_Parco Garbatella_ Mia Italia
Peter Gasparik_Serena D´Arbela_Mia Italia
Peter Gasparik_Serena D´Arbela_Mia Italia
Casa della memoria Roma_Peter Gasparik_MIa Italia
Casa della memoria Roma_Peter Gasparik_MIa Itali